Proceskonsulent for ungepanel i Københavns Kommune

Jeg har siden 2016 fungeret som proceskonsulent for et ungepanel i Københavns Kommune. Formålet med ungepanelet er at styrke dialogen mellem unge og politikere om kvaliteten i og udviklingen af sociale indsatser. I 2017 mødes medlemmer af panelet fire gange og har ligeledes et dialogmøde med Socialudvalget i Københavns Kommune. Ungepanelet er en del af mange samskabelsesprocesser i programmet “Tæt på familien”, som arbejder med omstilling af ungeområdet i Københavns Kommune. Du kan læse mere her:

http://www.kk.dk/nyheder/ungepanel-giver-stemme-til-udsatte-unge-i-københavn

__________________________________________________________________________________

 

Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Fremme af unges mentale sundhed”

Jeg har fra 2014 og frem til juni 2016 været udviklingskonsulent på elevprogrammerne til Sundhedsstyrelsen projekt ”Fremme af unges mentale sundhed”, hvor jeg har udviklet tre undervisningsprogrammer ”Unge, mental sundhed og sårbarhed”, ”Unge og angst” og ”Unge og depression” til elever på ungdomsuddannelser. Jeg har ligeledes opkvalificeret ca. 400 ledere, lærere og vejledere i projektet og fungere frem til juni 2016 som proceskonsulent og fagspecialist.

Læse mere på:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/D16D1B8760CB4ECB915944077CACD023.ashx

__________________________________________________________________________________

 

Brandkadetter i Danmark (NGO)

Jeg har i 2014 udviklet en Brandkadetinstruktøruddannelse (i samarbejde med undervisningskonsulent Anna Munkholm Andersen) for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer til deres inklusionsprojekt Brandkadetter i Danmark.

Læs mere på:
http://www.brandkadet.dk/

Her uddanner jeg brandmænd som skal arbejde med undervisning og pædagogisk vejledning med unge i brandvæsner i hele Danmark. Jeg er undervisningskonsulent på uddannelsen frem til 2017 og fungere som pædagogisk konsulent hos Brandkadetter i Danmark.

Uddannelsen bliver evalueret af DPU ved Helle Rabøl Hansen.

Læs mere på:
http://pure.au.dk/portal/da/publications/statusrapport-for-projekt-brandkadetter(4d565af6-9a2c-4e4c-9279-b338ff1979cf).html

__________________________________________________________________________________

 

Headspace, Roskilde

I 2017 arbejder jeg som supervisor for de frivillige rådgivere med særlig fokus på læring om og udvikling af rådgiverrollen.

Læs mere Headspace på:
http://www.headspace.dk/frivillig

__________________________________________________________________________________

 

Konferencer

Jeg planlægger årlige konferencer og har eksempelvis har i samarbejde med Københavns Tekniske Skole og Stressvejleder Kirsten Elmer afviklet en større konference om unge og stress. Målgruppen var lærere, vejledere, pædagoger og andre professionelle der arbejder med unge. Næste konference kommer til at omhandle “Unge og rusmidler” og bliver udbudt i efteråret 2017.

Læs mere om konferencen på:
https://www.facebook.com/ungeogstress