”Værktøjskasse til vejledning af unge”

Kurset præsenterer en række konkrete pædagogiske metoder og tilgange til at skabe sammenhæng og dynamik i vejledningsarbejdet med unge. Du skal selv afprøve og tilpasse metoderne, så udbyttet bliver en meningsfuld og anvendelig ”værktøjskasse” til vejledning af unge i din hverdag. Kurset kan anvendes til at udvikle og styrke et fælles fagligt metodegrundlag i et team eller til individuel opkvalificering.

 

”Pædagogisk booster til undervisere”

På dette kursus får du inspiration, viden og energi til din rolle som underviser. Du bliver præsenteret for en række konkrete undervisningsmetoder, ’brain-breakers’ og øvelser til at inddrage og skabe motivation hos dine elever/deltagere. Kurset afsluttes med udarbejdelse af et metodekatalog til undervisning, som er tilpasset din særlige praksis, målgruppe samt arbejdsfelt.

 

”Undervisning og vejledning af unge i deres fælleskaber”

Kurset tager afsæt i en metode til at kombinere undervisning og vejledning. Metoden er udviklet på baggrund af mange års erfaring med udvikling og afprøvning af undervisningsprogrammer og gruppevejledning på ungdomsuddannelser. På kurset arbejder du med udvikling af temapakker baseret på metoden og til hvert tema medfølger vejledende undervisningsplaner der beskriver formål, viden om, eksempler på undervisningsmateriale, undervisningsvejledninger samt præsentation af konkrete undervisningsmetoder.

Eksempler på temapakker:

 • Trivsel i fællesskabet
 • Mig og min motivation
 • Unge og rusmidler
 • Stress!
 • Sundhed og mig (mental og fysisk sundhed)
 • Ungdomsliv, udfordringer og muligheder


”Trivselsberedskaber på ungdomsuddannelser”

Mine erfaringer er at ungdomsuddannelser og andre skolearenaer i Danmark naturligvis ønsker det bedste for deres elever. Også de elever som er udfordret af personlige, sociale, psykiske og rusmiddelrelaterede problemstillinger. Mange skoler har derfor etableret pædagogiske tiltag og ansat specialpædagogiske vejledere, og formuleret strategier for trivsel og fastholdelse af sårbare elever. Men ofte er tilbuddene fragmenterede og de gode handlinger er tit afhængige af engageret ledere og medarbejdere der reagere på det de ser. En måde at styrke sammenhængskraften, tydeliggøre og styrke handlemuligheder og skabe fælles fodslag er at etablere et konkret Trivselsberedskab. Jeg har gode erfaringer med at støtte ungdomsuddannelser i at etablere anvendelige beredskaber der understøtter både lærere, vejledere og unges trivsel gennem udvikling og etablering af beredskaber der sikre handlemuligheder og tydelighed i skolens værdigrundlag i forhold til sårbare elever.

 

“Vidensoplæg og workshops”

Pædagogisk Praksis tilbyder en række dialogbaserede vidensoplæg og workshops med både generelle og mere specifikke temaer omkring unge og deres udfordringer:

 • Unges udvikling, muligheder og udfordringer
 • Unge, trivsel og psykisk sårbarhed
 • Bliv klogere på unge og rusmidler
 • Unge og mestringsstrategier
 • Unge og ADHD
 • Unge og Angst
 • Unge og Depression
 • Unge og selvskade
 • Unge og stress
 • Unge og motivation

Fælles for oplæggene er, at de bygget op omkring følgende:

 • Afdækning af lokale behov: Hvad er I nysgerrige på? Hvad giver særligt mening at tale om?
 • Viden om det valgte emne
 • Pædagogiske tilgange og konkrete metoder tilpasset det specifikke emne
 • Handlemuligheder – interne og eksterne muligheder for støtte og hjælp