”Unges muligheder og udfordringer i 2015”

Undervisningen er dialogbaseret og udfordrer holdninger og viden. Undervisningen sigter mod en åben og tryg dialog om livet som ung i 2015. Programmet laver nedslag i emner som samfund og kultur, trivsel, fællesskabers betydning, sårbarhed samt mestring af livet. Virkemidlerne er humor, højt tempo, film, visuelt materiale og inddragende øvelser. Programmet har særlig fokus på at få de unges perspektiver, holdninger, værdier og tanker på banen.

 

”Bliv klogere på stoffer”

Dialogbaseret undervisningsprogram, der oplyser om rusmidlers virkninger og bivirkninger. Programmet skaber debat og belyser emner som kultur, risikoadfærd, ungdomsliv og sociale tilhørsforhold samt sætter fokus på konkrete handlemuligheder, når man enten selv eller som pårørende oplever et problematisk forbrug af rusmidler. Det er eleverne selv, som definerer dagsordenen i forhold til, hvad de er nysgerrige på. Tilgangen er en ikke-moraliserende og åben dialog omkring emnet. Virkemidlerne er humor, højt tempo, film, visuelt materiale og inddragende øvelser. Programmet har særlig fokus på at få de unges perspektiver, holdninger, værdier og tanker på banen.